Nieuw schoolplein

De transformatie van ons plein heeft u ongetwijfeld meegekregen.

Deze transformatie is zeker nog niet klaar. Naast dat alle bomen nog geplaatst dienen te worden , zal ook nog gras en beplanting volgen.

In de herfstvakantie zal firma SD groen starten met het plaatsen van de bomen en op 

woensdag 2 november zullen we samen met de architect, SD groen en alle leerlingen de beplanting aanbrengen. Dit doen we samen met alle leerlingen, zodat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor het mooi houden van ons plein.  

Daarnaast zal het plein ook worden ontdaan, van scherpe randjes/splinters bij de verschillende houten palen. En.... niet onbelangrijk, het plein zal ook formeel gekeurd worden op veiligheid. De firma SD Groen is gespecialiseerd in het aanleggen van speelplaatsen (in woonwijken en bij scholen), zij doen dit zeer zorgvuldig en volgens de daarvoor geldende richtlijnen, maar een veiligheidskeuring zal altijd worden gedaan door een externe deskundige. Zo gauw het plein af is, zal deze keuring plaatsvinden. 

Verder wachten we op het grote hek, dat het plein iets zal vergroten en ook beter zal beschermen. De afgelopen weken hebben verschillende jongelui toch vernielingen aangebracht op het plein. Zoals een gebroken basket, kapotte ruit bij groep 1-2 en regelmatig troep na het weekend.  Het grote hek zal als het goed is net voor de herfstvakantie worden geplaatst. Hiermee zal het plein niet meer toegankelijk zijn als dit is gesloten.

We hopen, dat het plein na 2 november weer mooier is geworden en wensen de leerlingen zeker veel speelplezier toe. Wanneer de officiële opening is, wordt nog bekend gemaakt.


Cookie instellingen